List spoločnosti Octopus promotion ako organizátorom koncertu Iron Maiden - odovzdanie petície

29.06.2016 23:07

Vážení organizátori (nielen) koncertu Iron Maiden,

viac ako 400 veriacich kresťanov podpísalo petíciu IRON MAIDEN, SÁM SI VYPI SVOJE JEDY!

Títo ľudia chcú nie cudziu, ale kresťanskú spoločnosť, kde môžu  pokojne žiť vo svojich rodinách, chodiť do práce, vychovávať svoje deti bez toho, aby boli atakovaní démonickými obrazmi na ulici či revom neo-pohanskej hudby z letiska. Títo ľudia sa nezmieria s tým, že v susedstve ich domovov sa hudbou uctieva diabol, hoci by to aj väčšina ľudí robila nevedome.
Títo ľudia, nie je ich veľa, považujú historický odkaz svätého Cyrila a Metoda za nie mŕtvu, ale stále živú tradíciu, za múdrosť, ktorú prijali naši praotcovia, preto títo ľudia považujú kresťanstvo a kresťanov za autentickú slovenskú spoločnosť. Oni a ja medzi nimi sa nezmierime s ničením tejto pôvodnej (autentickej) kultúry, nech sa iná prichádzajúca kultúra prezentuje akokoľvek pôvabne, svetovo a populárne.
A to najdôležitejšie, títo ľudia sa podpisom petície zaviazali bojovať proti Iron Maiden MODLITBOU, aby sám Boh - Pán Ježiš Kristus ukázal, že je živý a mocnejší ako bohovia metaloví.

Možno by ste mohli povedať: Vzdajte sa! Ste obkľúčení zo všetkých strán. Je nás nespočetne viac a vás je smiešne málo...
Lenže kresťania žijú podľa Božieho slova, a to hovorí:

"Lepšie bude, keď zomrieme v boji, akoby sme sa mali dívať na biedu nášho národa a svätyne." (1 Mach 3, 59)

V Kristu,
Michal Meluch

Spoločenstvo svätého Jozefa.

https://ssvj.webnode.sk/news/iron-maiden-you-drink-the-poison-yourself
 

Späť