Pozvánka na pochod za rodinu

21.12.2013 14:38

Drahí bratia a sestry,

 

boj za rodinu pokračuje, tentokrát demonštráciou v Považskej Bystrici na námestí pred kinom Mier ( pre tých, čo nie sú z PB, kino Mier je hneď vedľa Hypernovy v centre mesta).

Stretneme sa na sviatok sv. Štefana (26.12.2013) so začiatok demonštrácie o 15.00 hod.

Zhromaždenie sa už tradične uskutoční pod duchovnou záštitou rehole sv. Bazila Veľkého na Slovensku. Pozývame každého, kto sa chce zapojiť do duchovného boja za záchranu slovenského národa. Heslom našej demonštrácie zostáva : Obnova rodiny - vzkriesenie národa.

Ubehlo 1150 rokov od misie sv. Cyrila a Metoda. Kristovo evanjelium, za ktoré sa borili so šelmami, je dnes popierané rafinovaným spôsobom: skrze ideologické ľudské prava, homosexualizmus, pokusmi o zavedenie sexuálnej výchvy do škol. Sme svedkami opakovaných pokusov o vytváranie spoločnosti nie kresťanskej, ale hedonistickej (pôžitkárskej).

My, hoci malá hŕstka veriacich z PB a okolia, chceme, aby aj dnes zaznelo posolstvo, ktoré tu sv. Cyril a Metod zanechali: posolstvo nielen o Kristovej vykupiteľskej smrti na kríži, ale i jeho pravdivého učenia o človeku. Kristov život bol najväčší duchovný boj všetkých čias. Bol to boj o záchranu človeka, ktorý skrze Adama hriechom stratil Božiu priazeň. Nik by sa nevrátil k nebeskému Otcovi, iba ak cestou pokánia skrze vieru v Krista. Kristus, príklad všetkých čností, bol inšpiráciou pre zákonodárstvo západného sveta, jeho svätá rodina (Ježiš, Mária i Jozef) bola pre tieto kresťanské národy pravdivým obrazom čístej a obetavej lásky.

Naopak "učenie", ktoré prichádza i na Slovensko skrze celoeurópske feministické hnutie pod rúškom slobody zavádza normy inšpirované hedonizmom, v ktorom sa ale neskýva nijaká cnosť, iba sebaláska a egoizmus. Preto gender ideológia (gender mainsteaming) najviac útočí na hodnoty týkajúce sa sexuálnej zdržanlivosti: brojí za normalizáciu sexuálnych zvráteností od homosexuality až po pedofíliu, degeneruje prirodzené detské svedomie pomocou zavádzania sexuálnej výchovy, snaží sa minimalizovať vplyv rodičov na deti, doslova hoanobí ženu v roli matky. Cez najrôznejšie kampane zabraňujúce počatiu, či narodeniu dieťaťa, a tak robí lásku medzi mužom a ženou neplodou, iba hedonistikou.

Rok 2013 nie je len rokom 1150. výročia príchodu svätých vierozvestcov na územie Veľkej Moravy. Je to aj 1700. výročie legalizácie kresťanstva vo vtedajšej Európskej únii - v starovekom Ríme. Po veľkom prenaslekovaní kresťanov cisárom Diokleciánom nastalo obdobie slobody pre túto "sektu". Dnes od neho ubehlo 1700 rokov a zdá sa, že "Rímska Bruselská ríša" sa snaží  vytlačiť kresťanov, ktorí nesadli na návnadu hedonistického spôsobu života, do ideologickej sféry náboženského extrémizmu, spiatočníctva a náboženského fundamentalizmu, ktorý v novej Európe nemôže mať miesto, a preto by mal byť ilegálny už vo svojich verbálnych náznakoch (napr. odsudzovanie homosexuality).

Milánsky edikt akoby oficiálne uzavrel dobu, ktorú začal sv. Štefan, dobu Kristovych svedkov, mučeníkov. Mučeníctvo ako vrchol obetavej lásky, ktorej naväčším vzorom všetkých čias je Ježiš, a sv. Štefan jeho prvým nasledovníkom, je samozrejme zo strany hedonistického gender hnutia odsudzované ako neprípustný fanatizmus, a to pod zámienkou prázdnych fráz o ľudskej dôstojnosti. Pojem "ľudská dôstojnosť" sa dnes používa ako pekná fasáda pre inak rozmaznaného európana a jeho pôžitkami rozpustené svedomie, ľudská dôstojnosť je obľúbeným pojmom všetkých štekliteľov uší, o ktorom prorokoval sv. Pavol v liste Timotejovi.

Pre tých, ktorí ešte rozpoznajú pravé Kristovo učenie, ktorí chápu mučenícku lásku v kresťanskej tradícii, pre tých je tu možnosť postaviť sa na odpor vočí tomuto duchu antikrista. Pozývame vás na zhromaždenie, lebo i dnes Pán Ježiš potrebuje svojich svedkov.

 

Za Spoločenstvo svätého Jozefa,

Michal Meluch.

 

Späť