Slovensko – kresťania očarení pohanskou hudbou

26.06.2016 20:20

Slovensko – kresťania očarení pohanskou hudbou

Tak by sa výstižne dal nazvať stav na Slovensku. Nie je totiž problém v koreňonch slovenského národa. Ten je vďaka svätému Cyrilovi a Metodovi kresťanský. Problém je v tom, že tento spevavý národ uctieva nie pravého Boha, ale diabla. Ako ? Nevedome. Skrze hudbu.

Ktosi mi nedávno povedal, že prečo bojujeme proti koncertu Iron Maiden, veď to (ten koncert) ľudia chcú.

Áno, ale to je o tom, že väčšina ľudí slúži a uctieva satana nevedome,  sú oklamaní. Tak aj náš národ slovenský. Keby boli schopní vidieť skutočný duchovný koreň rockovej hudby a to že je to uctievanie nie Božieho ducha, nechceli by s tým mať nič spoločné. Veď kto by chcel dobrovoľne uctievať diabla, keby vedel aký je v skutočnosti ohavný? A tak tento slovenský, rovnako ako všetky ostatné národy sú OČARENÉ. Očarený okultnou silou vudu rytmov, očarený holyvudskou krásou celebrít, očarený tým, čo sv. Pavol nazval šteklenie uší a prorokoval, že príde čas, kedy si ľudia nazháňajú takých učiteľov, čo im budú ich uši iba a iba štekliť. (por. 2 Tim)  To je prípad nielen týchto misionárov ako sú napr. Iron Maidnen, ( misionári dnes už najväčšieho svetového náboženstva, ktorým je SEBAUCTIEVANIE), ale je to prípad aj celého televízora a toho, čo sa dnes v ňom nazýva mainsteam – šteklenie uší.

A tak by dnes svätý Cyril a Metod určite povedali niečo podobné, ako kedysi sv. Pavol Galaťanom:

„Nerozumní slováci, kto vám počaril?... Takí ste hlúpi?! Začali ste Duchom a teraz končíte telom?“ (por. Gal 3)

Rytmus, ktorým diabol udiera na vašu telesnosť vám počaril. To je odpoveď pre všetkých, no najmä kresťanov, ktorí idú na koncert či už Iron Maiden, alebo im podobných. Nerozumiete, že na to, aby niekto slúžil diablovi, musí byť najskôr diablom oklamaný? A najväčší stupeň oklamania je to, keď slúžbu diablovi pokladáme za službu Bohu.

„Nikto nie je tak beznádejne zotročený ako ten, kto sa mylne domnieva, že je slobodný.“

Johann Wolfgang von Goethe

 

Ak slovenský  národ chce Iron Maiden, potom sa mylne domnieva, že je slobodný. A to je omyl, ktorý ho pripravuje o priazeň pravého Boha – Ježiša Krista.

Späť