Slovensko potrebuje Kristoval na morálne oddĺženie

13.10.2017 19:08

Dňa 15. septembra sa v centre Bratislavy uskutočnil už tradičný pochod pod heslom: Obnova rodiny, vzkriesenie národa!

Za Spoločenstvo sv. Jozefa vystúpil o. Jozef OSBMr:

www.youtube.com/watch?v=hd5QxZWt90E&feature=youtu.be

Varovné proroctvá Matky Božej okrem iného hovoria o tom, čoho sme dnes už svedkami:

»Třeste se, vy, kteří předstíráte, že se klaníte Kristu, a vnitřně se klaníte jen sami sobě; třeste se před Bohem, který vás předá svému nepříteli, protože posvátná místa jsou znesvěcena. Řím ztratí svou víru a stane se sídlem Antikrista.«

»Pohanský Řím zmizí.«

La Salette

---

»Svátost manželství, která symbolizuje spojení Krista s jeho církví, bude napadena a hluboce zprofanována. Masonerie, která bude u moci, schválí hanebné zákony, aby se osvobodila od této svátosti. V těchto nešťastných dobách zavládne bezmezná rozmařilost...« »V tomto období krajní nouze církve, ten, který by měl promluvit, bude mlčet.«

Quitto 21. ledna 1610

 

Späť