Spoločenstvo svätého Jozefa proti nečistote

12.08.2013 12:28

Slnko vystúpilo na obzor, na svoju najvyššiu métu a zohrialo deň do extrémnych teplôt. Okrem horúčosti letného dňa  vrcholí však aj verejné divadlo nečistého ducha, ktorý ovládol ulice snáď všetkých miest, kto má oči je jeho každodenným svedkom. Preto počúvaj, ty, čo si sa obliekla ako nevesta ducha posledných čias, počúvaj hroznú obžalobu ty, čo znesväcuješ svoje telo nečistým obliekaním, počuj ju skôr ako bude neskoro.

Lebo žaloba znie jednoducho a jasne, ako celý Boží zákon: Tvoje telo sa stalo skutočným údom antikrista, ktorého módu si prijala. Tvoje priesvitné šaty a krátka sukňa sú pečaťou ducha zatratenia, ktorý si ťa označil na deň záhuby, nohy, ktoré nehanebne odhaľuješ pod zámienkou horúčavy, vedú ťa istými cestami nečistoty a pýchy do zatratenia.  Diabol, ktorý ťa odkopne do pekla v hodine tvojej smrti, bude po tebe celú večnosť šliapať pre nečistotu, ktorou si, úmyselne či z nedbanlivosti, zvádzala mnohých. Za milión nečistých pohľadov, ktorých si bola príčinou, za milión nečistých myšlienok, ktorým si dala inšpiráciu, patrí ti večné zatratenie. Za vytrvalosť s akou si ukazovala svoje telo, za tvoju službu satanovi, za to, že si zabudla, že láska nie je nehanebná. Hľa, tvoja cesta do neba je od teba tak ďaleko, ako tvoja náprava, ako tvoja túžba po cudnosti v obliekaní. Nenariekaš nad svojou nehanebnosťou, ba viac chváliš sa svojim telom, ktoré malo byť príbytkom Ducha Svätého. Zneužila si dar svojej krásy a zapriahla si ho do služby svetu a jeho ješitnosti.

 

Si rodič tvojej dcéry a dovolíš, aby sa obliekala ako neviestka? Mlčíš k jej verejnému hriechu? Vedz, že máš podiel na jej neprávosti, na všetkom pohoršení, na jej "misii nečistoty", ktorú bez slov vedie, vedz, že si jej rodič a jej krv je na tvojich rukách, vedz, že si ju neuchránil pred šípmi zloducha. Plač nad svojou dcérou, kráčajúcou do zatratenia, plač nad cestou, ktorú si vybrala a vedie do pekla, plač a pros Boha o milosť, kým nie je neskoro pre teba i pre ňu. Lebo hrozný je súd nad tými, čo sa Boha neboja, hrozný je súd nad tými, čo opovážlivo pristupujú k jeho milosrdenstvu.

 

Zachráň sa, ty čo smilníš pohľadom, i ty, ktorá si k nemu dala príležitosť. Zmiluj sa nad sebou i nad dušami, ktoré špiníš. Premeň sa o obleč si krásu čistoty, večnú krásu, ktorú adorujú anjeli i svätí, zachráň a obleč si cudnosť ako pravá nevesta večného Ženícha. Nenechaj sa unášať prúdmi širokej cesty, oddeľ sa od ducha Salome, ktorá svojim telom získava čo antikrist chce, že zabíja prorokov,  nenič prorockého Ducha, ktorý chce prehovárať ústami Božích mužov, lež ich srdcia sú už obsadené nečistotou, ktorú si v nich ty vzbudila. Príjmi svoju nebeskú matku Máriu, ktorá ťa miluje skutočnou láskou a chce ti byť vzorom, ukazuje na svojho Syna, milujúceho čistotu. Lebo duch nečistý, ktorého si si obliekla, duch smilstva, ktorým na seba stŕhaš pozornosť, je duchom sterilným a neplodným, ktorý neprináša ovocie, ale len pôžitkárstvo a sebalásku. Obleč si Ducha Svätého a prinášaj ovocie viery, nádeje a lásky, lebo Boh ťa stvoril, aby si bola matkou a ty si obliekaš neplodného ducha, ducha, ktorý skrze teba nedáva život, ale naopak, zabíja duše.


Si kresťan a rád nechávaš pohľad na ženách? Mávaš pôžitok v zdanlivo nevinných pohľadoch nehanebníc, ktoré ti križujú cestu? Vedz, že diabol zamieril na tvoju achillovu pätu, útočí na tvoje najslabšie miesto, aby ťa ľahko strhol do pekla: Lebo je množstvo zabitých, čo zrazila, a veľký počet tých, čo bez výnimky zmárnila. Jej dom je cesta do pekla, čo zvádza dolu do komôr, kde býva smrť. (Prísl 7,27-28) Pros o milosť, lebo Boh nenávidí i tú najmenšiu nečistú myšlienku, ktorú nezaháňaš, a odníma svojho Ducha tým, ktorí sa dopúšťajú smilstva čo i len vo svojom srdci. Preto pros ako prorok Dávid, keď zhrešil s Betsabe: "Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho ducha svätého." Preto povstaň, vzopri sa pokušiteľovi a utečie od teba! Nepoddávať sa, nedezertovať, vstávaj, keď padáš, vstávaj hoc i milión krát!  Bojuj ako Božie dieťa trpezlivým zapieraním sa, zotrvaj v boji do posledného dychu, posilnený Božou milosťou premáhaj diabla v sebe i vonku, obleč si štít viery a meč slova, ktorým je Božie slovo, láskou k Matke Božej zatúž byť čistý pred Bohom!
 

Počúvaj ty, čo nemôžeš vydržať extrémne horúčavy a páľavu dnešných dní: Vedz, že pekelný oheň páli nesmierne viac, preto ty zostaň čistá! Nechceš zaprieť sama seba ako káže Božie slovo? Vedz, že nie si hodná večného života! Lebo malé utrpenia tohto času nie sú hodny porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť. Preto nezapri Krista, ale zapri svoju hriešnu prirodzenosť a nasleduj ho, buď verná jeho Božiemu Slovu ako múdra panna vytrvalo čakajúca na svojho večného Ženícha.

Si mladé dievča a nadovšetko sa chrániš pohoršení, ktoré by si mohla dať svojím obliekaním? Chrániš svoju čistotu ako poklad, ktorý chceš priniesť k nohám tvojho Spasiteľa v hodine súdu? Vedz, že si vzácna ako nádherná perla pred trónom najvyššieho Boha. On si ťa vyvolil ako jednu z desať tisíc, ako skutočnú priateľku jeho kríža, stala si sa obetou pôvabnej vône pred Božím trónom, máš krásu Božieho dieťaťa, svietiš tým panenským svetlom, ktorým sa krášlila Mária, rodička Boha, po celý svoj život, ona bola tým pozemským rajom, tak pokojným a prečistým, že sa k nej utiekal samotný Boh, on si ju ponechal celkom nepovšimnutú svetom, aby sa stala predobrazom a Matkou všektých neviest Ducha Svätého. Dopadajú na tvoje rúcho čistoty urážky a výsmech okolia? Vedz, že sa nebudú smiať naposledy, vedz, že si tichou výčitkou celému tomuto nečistému svetu. Tvoju krásu a vzácnosť pochopí len ten, kto prijal večnú múdrosť Ducha, len ten, kto má slobodu Božieho dieťaťa a nie je otrokom svojej náruživosti.  Priznávam, že som unesený už len tým, že existuješ ešte aj v dnešnej dobe, a to, že existuješ a chodíš po tých uliciach, na ktorých iné predstierajú svoje zvody plné nehanebnosti, to, že si celkom nepovšimnutá, považujem za zázrak, no nie som zaskočený, lebo Boh si ťa odložil pre seba, ako pozemský raj, v ktorom on sám chce prebývať. Preto odvahu, nestrácaj nádej a vytrvaj, lebo nesieš pred Boží trón vzácny poklad, ktorý už toľkým diabol vytrhol z rúk. Svet chce tento poklad kúpiť za slávu a bohatstvo, no ty zostaň verná, pozdvihni pohľad k večnej blaženosti, ktorá čaká iba tých, ktorí kráčajú po úzkej ceste nasledovania Krista.

 

Späť