Ruženec nie je od ľudí

19.06.2016 23:00

 

Ruženec - HLAVNÝ NÁSTROJ DUCHOVNÉHO PREBUDENIA

„Svätý Dominik, vidiac, že sila bludu bola prekážkou obrátenia Albigencov, odišiel do lesa neďaleko mesta Toulouse a tam strávil tri dni a tri noci v neustálej modlitbe a pokání. Neprestával žalostiť plakať a ranami bičovania trýzniť svoje telo, dokedy neupokojí Boží hnev, až nakoniec padol polomŕtvy.

Vtedy sa mu zjavila Naša Pani, ktorú sprevádzali traja anjeli, a povedala mu:

„Milý Dominik, vieš, akú zbraň chce Najsvätejšia Trojica použiť na  obnovu sveta?“    

„Ó, Pani moja,“ odpovedal svätý Dominik, „Ty to vieš lepšie ako ja, lebo po svojom Synovi  Ježišovi Kristovi si ty bola hlavným nástrojom našej spásy.“

Ona dodala:

„Chcem, aby si vedel, že v tomto druhu vojny bol hlavným nástrojom boja vždy

Anjelský Žaltár (pozn. neskôr premenovaný na ruženec), ktorý je základným kameňom Nového Zákona. Preto ak sa chceš dostať k tým zatvrdlivým dušiam a získať ich pre Boha, káž o mojom Žaltári.“

 

Takmer všetci obyvatelia Toulouse prijali túto modlitbu a zakrátko sa zriekli sa falošnej viery. Zakrátko bolo badať v meste značnú nápravu: ľudia začali viesť kresťanský spôsob života a vzdali sa predchádzajúcich zlozvykov.“

 

Sv. Ľudovít Mária Grignion z Monfortu: Obdivuhodné  tajomstvo presvätého ruženca k obráteniu a spáse, str. 15

 

Takýmto nadprirodzeným spôsobom vyhral sv. Dominik nad bludom Albigencov a získal tak celej cirkvi veľkú zbraň, ktorá je skutočným nástrojom duchovného prebudenia. Ruženec NEMÁ ľudský pôvod, preto aj jeho sila je nadprirodzená. V roku 312 dostal Konštantín Veľký znamenie kríža ako znamenie svojho víťazstva. Podobne v roku 1214 sv. Dominik obdržal znamenie, v ktorom zvíťazil.

 

A my opakujúc tento anjelský pozdrav, ktorý zaznel na počiatku našej spásy, dúfame v podobné víťazstvo nad metalovými bohmi.

 

Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, oroduj za nás!

 

 

Späť