Za Slovensko bez Iron Maiden - otvorený list prezidentovi

26.06.2016 23:44

Vážený pán prezident Kiska,

 

Vašej pozornosti určite neunikla mediálne silno rezonujúca udalosť, ktorou je blížiace sa vystúpenie britskej heavy-metalovej skupiny Iron Maiden naplánované na 6.7.2016 v Hričove.

 

Ako každému dobrému katolíkovi a zodpovednému politickému reprezentantovi katolíckej krajiny, akou je Slovensko už od čias svätého Cyrila a Metoda, ani Vám blížiaca sa prítomnosť tejto skupiny určite nie je ľahostajná.

 

Katolícki veriaci si neželajú vystúpenie tejto skupiny. Ich blížiaca sa prítomnosť je ohlasovaná démonickými plagátmi, ktoré zatemňujú slovenské kresťanské korene a vytvárajú o našej krajine obraz, akoby sme boli ľahostajní k tomu, čo sa deje na verejnosti, alebo nebodaj, že všetko je dovolené, pokiaľ sa to nazve „kultúra“.

 

Vážený pán prezident, obraciame sa na Vás, aby ste sa nenechali strhnúť iracionálnou zážitkovosťou, ktorá pritiahla toľkých ľudí na takéto a podobné podujatia, napriek tomu, že sami seba pokladajú za kresťanov. Žiaden, a už vôbec nie kresťanský vládca, by nemal vládnuť metódou: Chlieb a hry! Výskumy ukazujú, že takáto hudba je škodlivá nielen morálne, ale aj mentálne a negatívne vplýva na fyziológiu človeka (o tom si môžte viac prečítať tu).

 

Katolícki kresťania si neželajú prítomnosť takýchto zoskupení, ktoré systematicky a neustále ničia citlivosť svedomia ľudí - kresťanov, ale aj ľudí, ktorí sa snažia o zachovanie  kresťanských hodnôt na Slovensku.  Pre kresťanov je predsa prirodzené modliť sa: „...ale zbav nás zlého. Amen.“ (pozn.: modlitba Otče náš), a teda nie je možne tešiť sa z toho, keď niekto verejne zlo vystavuje na plagátoch, alebo ospevuje hudbou.

 

Vážený pán prezident, politické, ale dokonca ani duchovné autority na Slovensku nenašli silu varovať ľudí a odsúdiť toto ničenie pokojnej kresťanskej spoločnosti akou je Slovensko, a tým dali katolíkom, ale i neveriacim zlý príklad. Toto mlčanie či vágnosť ich vyjadrení je bezprecedentným parazitovaním na dobrej povesti názvu „katolícka cirkev“. Ono nech však pre Vás nie je zámienkou k nečinnosti, alebo k tomu, aby ste opustili pravdivý, to jest biblický/katolícky pohľad na hudbu a pohanstvo.

 

Vážený pán prezident Kiska,

 

pridajte sa k našej petícii Iron Maiden, sám si vypi svoje jedy! Jej podpisom dáte mnohým dobrý príklad a jasne ukážete, že nesúhlasíte ani z ničením kresťanských hodnôt, ani s odvrátením sa ľudí od jedinej pravej viery našich duchovných otcov, svätého Cyrila a Metoda.  Ako katolíci žijúci na Slovensku Vás žiadame, bojujte spolu s nami za kresťanské Slovensko, za Slovensko bez Iron Maiden.

 

V Kristu,

 

Michal Meluch

Spoločenstvo svätého Jozefa, Považská Bystrica.

 

Späť