Argument 1: Keby bol rock od Satana, našiel by sa predsa nejaký bývalý satanista, ktorý by to všetko na Satana vyzradil.

Nie je veľa bývalých satanistov, ktorí by chceli hovoriť o svojej temnej minulosti. Nájde sa však zopár, medzi ktorých patrí Mike Warnke. V jeho knihe The Satan Seller, 1972, ukazuje, kde je domov Rock & Rollu: v pekle. Ako diablov veľkňaz počas 60- tych rokoch 20. storočia  “zmodernizoval” starý satanistický rituál, aby pritiahol viac členov k diablovi. Jednou z kľúčových zmien, ktoré urobil bolo, že zaviedol screamo rock do satanistického ceremoniálu. Do jeho obrátenia tak získal 1000 nových duši pre Lucifera.

Druhým známym prípadom je bývalá satanistka Elaine, ktorej príbeh je opísaný v knihe Přišel oslobodit zajaté od Rebeky Brown. Elaine praktizovala ten nejvyšší stupeň satanizmu, keď sa stala jednou zo Satanových neviest. Hovorí, že počas tohto 13-ročného obdobia sa osobne stretla s veľkým počtom rockových hviezd. Všetci dobrovoľne súhlasili slúžiť Satanovi, a to za slávu a peniaze. Rockové hviezdy presne vedia, čo robia. Oni krok za krokom učia milióny mladých ľudí uctievať a slúžiť Satanovi. Hovorí tiež o špeciálnych obradoch a zaklínaniach, ktoré vykonávali v štúdiach počas nahrávania a o rôznych iných praktikách smerujúcich k hlavnému cieľu: KONTROLA MYSLENIA! Tá spočíva v tom, že ľudia počúvajúci danú hudbu rozumejú veciam tak, ako Satan chce. Cieľom týchto obradov a inkantácii je ZABRÁNIŤ  ĽUĎOM POROZUMIEŤ a ROZPOZNAŤ V SEBE POTREBU SPASITEĽA, ktorým je PÁN JEŽIŠ. Mnoho mladých ľudí… sa zapletá do satanizmu skrze rock.

Známe je tiež svedectvo bývalého satanistu a čarodejníka  Johna Todda: “Když se obrátí čaroděj nebo čarodějnice, je zbytečné, aby jim kazatel něco říkal o rockové hudbě. Spíš oni mají kazatelum co říci. Když jsem se obrátil, spálil jsem okultní věci a zničil jsem i veškeré desky s rockovou hudbou.“

Sami bývalí satanisti tvrdia, že celý rock je od diabla, a to vrátane kresťanského rocku (viď svedectvo Johna Todda.)