Argument 4: Iron Maiden predsa vystupovali aj v katolíckych štátoch ako sú Mexiko, Ekvádor, Kolumbia či Poľsko. Na ich koncertoch boli prítomní aj kňazi.

Ktosi kedysi povedal, že členovia katolíckej cirkvi na zemi sa dajú výstižne opísať ako „ecclesia militans“, teda cirkev bojujúca. Je to jednoduché: Nebojuješ proti hriechu? Potom nie si živým členom cirkvi. Všetci máme bojovať proti hriechu v sebe, a klérus naviac má viesť boj proti hriechu vo svete. Ak v týchto krajinách nikto nevystúpil PROTI, znamená to, že tam nie je klérus živej katolíckej cirkvi, ale tamprítomní biskupi a kňazi sa len nazývajú katolícky. Skutočná katolícka cirkev je živá a bojujúca,  nikdy nemlčí k verejnému hriechu, ale proti nemu verejne BOJUJE, bojuje tým za spásu duší – to je jej prvoradý cieľ, hneď vedľa toho, že má byť strážkyňou pravej viery. V minulosti vatikánska štruktúra, až na malé výnimky, úplne mlčala k sexuálnej revolúcii a takisto absolútne nedostatočne upozorňovala na problém modernej hudby, čo je zjavným znakom toho, že členovia štruktúry podriadenej Vatikánu nie sú živými členmi bojujúcej cirkvi. Ako je to možné?

II. Vatikánsky koncil v 60 tych rokoch 20. storočia postavil  do centra ČLOVEKA a JEHO POTREBY. Odvtedy táto cirkevná štruktúra stále viac slúži človeku, a stále menej Bohu. Keď samotní kňazi prijímajú toto myslenie, chodia na koncerty a hudobné festivaly ako bol Bezák na Pohode. Sú to falošní proroci, ktorí so sebou vedú mnohé duše do pekla.

Aktuálnym príkladom cirkvi NEbojujúcej je vyjadrenie Martina Kramara hovorcu Konferencie biskupov Slovenska k tohtoročnému koncertu IM pri Žiline:

„Čo sa týka samotného zákazu či nezákazu chodiť na koncert, myslím si, že to už je v dnešnej dobe niečo irelevantné.

Aj Pán Ježiš sa raz opýtal niečo farizejov: Odkiaľ bol Jánov krst? Z neba; či od ľudí?" Oni rozmýšľali a hovorili si: "Ak povieme: "Z neba," povie nám: "Prečo ste mu teda neuverili?" Ale ak povieme: "Od ľudí," máme sa čo obávať zástupu, lebo Jána pokladajú všetci za proroka." Odpovedali teda Ježišovi: "Nevieme." (Mt 21, 25-27)

Tak aj títo novodobí farizeji si povedali: Ak povieme, že Iron Maiden je od Boha, máme sa čo obávať tradičných katolíkov, ktorým sú už len tie ich plagáty ohavné. Ale ak povieme že je od diabla, podajú si nás zas všetci liberáli, bezákovci a hlavne média. Preto povedali: Je to irelevantné, čiže nevieme.

Novodobí farizeji ale nezabudli podtrhnúť nohy skutočne bojujúcej cirkvi: Spoločnosti sv. Bazila Veľkého, ktorá proti IM napísala verejné listy. Hovorca KBS upozornil, že ich názory na IM nie sú cirkevné názory, lebo sa vraj z cirkvi exkomunikovali. Takže jediný, proti komu vatikánska cirkev ešte bojuje, je práve bojujúca cirkev. Mnohím ľuďom ale takáto cirkev vyhovuje, lebo si môžu hrešiť bez verejných varovaní či výčitiek.

 

Zdroj vyjadrení: TV Markíza, Televízne noviny, 10. jun 2016 reportáž: Nechcú Iron Maiden