Argument 7: Ak je rock od satana, tak ja sa hlásim k satanizmu, čo je blbosť

Mnoho ľudí uctieva diabla vedome.  Ale oveľa viac ľudí slúži diablovi a uctieva ho, a pritom o tom vôbec nevie.  Ako? Tým, že sa angažujú vo veciach, ktoré sú od diabla. Rocková hudba je jednou z takýchto vecí.

Rozdiel medzi službou Bohu a službou diablovi je v tom, že Bohu slúžime na základe viery. Je to teda vo svojej podstate slobodné vedomé rozhodnutie človeka. Ale na to, aby niekto slúžil diablovi žiadnu vieru nepotrebuje, nepotrebuje veriť, že diabol existuje či nebodaj podpisovať zmluvu vlastnou krvou, aby slúžil diablovým plánom. To sa robí  snáď vo vyšších stupňoch zasvätenia. Masy ludí však uctievajú diabla nevedome. Niekto môže byť jeho služobníkom celý život a vôbec o tom nevedieť. Mohli by sme teda povedať, že satanizmus je náboženstvo bez viery, nemusíte veriť v diabla na to, aby ste mu slúžili. Satanizmus je kult. Je jedno, čomu veríš, dôležité je, že sa angažuješ v diablovej veci.  Formy služby satanovi sú teda v zásade 2: vedome a nevedome. Ľudia si ale väčšinou myslia, že existuje len vedomá služba Satanovi, preto sa tak ľahko nechajú oklamať a zapriahnuť do jeho služby a uctievaniu rockovou hudbou.