Rozhodli ste sa kontaktovať nás. Najskôr sa ale presvečte či sa odpoveď nenachádza v Často kladených otázkach:

1. Prečo som nedostal odpoveď na môj vulgárny mail?

Na vulgárne maily z princípu neodpovedáme, ale modlíme sa za tých, čo nás urážajú.

2. Prečo som nedostal odpoveď na môj mail, ktorý nebol vulgárny?

Pravdepodobne je to preto, že množstvo mailov, ktoré počas prebiehajúcich petícii dostávame, je priveliký na to, aby sme mohli na všetky odpovedať.

3. Prečo hovoríme, že všetko je zlé?

Nie, nehovoríme, že všetko je zlé. Je pravda, že väčšinou poukazujeme na negatívne skutočnosti. Je to ale preto, že sa snažíme varovať pred nebezpečím a zlými následkami hriechu. Zámerne si vyberáme témy, ku ktorým nie je verejne prezentovaný žiaden kresťanský postoj. Snažíme sa tak doplniť prorocký úrad cirkvi, ktorá stojí na prorokoch a apoštoloch (Ef 2,20). Proroci vždy poukazovali na hriech národa a málokedy hovorili pozitívne. Ich slovo však viedlo mnohých k odvráteniu sa od hriechu.

4. Ste sekta?

Nie. Vyznávame katolícku vieru. Hovoríme však, že pápež Pavol VI., Ján XXIII., Ján Pavol II., Benedikt XVI. a František I. odpadli od katolíckej viery. Preto sme sa oddelili od štruktúry, ktorá je im zaviazaná poslušnosťou. Rovnako považujeme za heretický, a preto neplatný II. Vatikánsky koncil. Ak sme pre niekoho sekta, potom taký človek musí začať nazývať sektou celú pravoslávnu cirkev, všetky protestantské denominácie a tiež celé FSSPX (tzv. Lefevristi).

5. Keď ste takí veľkí katolíci, prečo citujete protestantské materiály?

Je pravda, že niekedy citujeme z videí či svedectiev protestantov, či adventistov. Tým ale neschvaľujeme celú protestantskú vieru. Prosto ich citujeme preto, lebo majú osobnú skúsenosť v niektorej z oblastí duchovného boja, kde bohužial katolícka cirkev mlčí, preto k nej nie sú dostupné žiadne materiály.  V zásade platí, že ten kto bojuje za Boží záujem, dostáva milosť a aj svetlo, hoci je to adventista či iný protestant, stále je to kresťan a Pán ho žehná a chráni. Neznamená to ale, že protestantská viera je pravá. Plnosť má katolícka viera. Pri čítaní protestantských materiálov treba byť opatrný, lebo kde tu sa môže znenazdajky objaviť blud, ale toto riziko platí koniec koncov aj pri čítaní dnešných katolíckych autorov. Prosto platí, že ak citujeme, súhlasíme s tou časťou, ktorú my citujeme a za zvyšný obsah citovaného materiálu neručíme.

6. Protestujete proti všetkému čo sa deje v cirkvi. Nie ste náhodou ako Luther a protestanti?

Nie, nie sme protestanti. Uznávame pápeža, pokiaľ je pravoverný. Keby dnes na pápežskom stolci bol pravoverný pápež, podriadili by sme sa mu. Protestantské spoločenstvá naviac nemajú zachovanú apoštolskú postupnosť, a tým vlastne nemôžu mať platné sviatosti. My, na rozdiel od Luthera, nebojujeme proti katolíckej viere, ale ju hájime.

7. Nazvali ste petíciu "Iron Maiden, sám si vypi svoje jedy". Prečo urážate týchto ľudí?

Naším cieľom nie je niekoho uraziť, ale poukázať na otrávenú podstatu rockovej hudby. Plagát Iron Maiden núka démonické srdce.  Na diablovu ponuku je primerané odpovedať exorcizmom. Preto sme zvolili slová od sv. Benedikta. Celý text exorcizmu znie: Choď preč satan, nezvádzaj ma k márnostiam; to, čo mi nahováraš je zlé, sám si vypi svoje jedy.

 

 

 

Kontaktujte nás