Pre média

Pokiaľ je niektorá z tém zaujimavá pre média, môžu nás kontaktovať mailom na spolocenstvo.sv.jozefa@gmail.com. Je zbytočne námatkovo nás hľadať v mieste sídla zduženia. Bez predchádzajúceho ohlásenia vyjadrenia neposkytujeme. Pokiaľ máte záujem o informácie alebo rozhovor, je potrebné dohodnúť si stretnutie mailom.

Ďakujeme za pochopenie.