TÁTO PETÍCIA BOLA AKTUÁLNA V ROKU 2013. PREBIEHA VŠAK NOVÁ:

https://ssvj.webnode.sk/za-slovensko-bez-iron-maiden-2016

Za Slovensko bez Iron Maiden (2013)

Niekto raz povedal: "Kto spieva, dvakrát sa modlí."  Neplatí to však len o nábožných pesničkách, ktoré oslavujú Boha. V našej dobe sme si zvykli počuť ako zaznieva svedská hudba, ktorá v praxi nie je nič viac ako spievaným satanizmom (uctievaním satana). Verím, že existujú ľudia, možno i považujúci sa za kresťanov, ktorí by sa domáhali obhajoby založenej na starom dobrom "len": "ja to len počúvam". Áno, aj Eva "len" jedla jablko. A jedla ho preto, že niekto ju presvedčil o tom "len". Satanovi netreba dávať celé srdce, jemu na začiatok stačí podať len prst, len gesto a o zvyšok sa už postará. A na to, aby sme sa niečo naučili, stačí počúvať. Preto je tu hudba, preto sú tu speváci a hudobníci, ktorí sa dnes už vlastne stali novodobými kňazmi,  pánmi obradu (MC = masters of ceremony), evanjelizátormi. Sú to novodobí proroci, ktorí nám prišli podať svoje vlastné spievané "evanjelium" o láske, živote, priateľstve i prehrách a bolesti, a ktorí nám celkom bezbolestným a nebadaným spôsobom zavedú "čip" lásky k hudbe, ako i poslušnosti k tomu, koho tá hudba oslavuje. Svoje "evanjelium" nám častokrát prichádzajú zaspievať homosexuáli, ľudia praktizujúci okultizmus, ak nie priamo satanizmus, speváčky oblečené viac nie ako áno. Častokrát práve ten spevák, ktorý nám prišiel zaspievať o láske, je rozvedený alebo žije so svojou partnerkou mimo manželstva. To, že to nikoho nepoburuje svedčí proti svedomiu každého z nás, je to príznakom toho, že naše svedomie je už len málo citlivé na to, čo Sväté Písmo jasne nazýva hriechom.

Väčšina ľudí by sa na tento postoj oborila a povedala by, že "..ja nikoho nesúdim.."  A správne, blížneho nemáme súdiť, nemáme dokonca mať nenávisť ani k nepriateľom. Z celého tohto prikázania o neodsudzovaní je však jedna podstatná výnimka, ktorou sú proroci.(Mt 7,15) Ak blížneho súdiť nemáme, prorokov určite áno.  Ježiš nás jasne varoval pred falošnými prorokmi a zároveň nám ukázal spôsob akým ich rozpoznať: podľa ovocia.  Preto ak vám niekto bude chcieť hovoriť o láske a pritom sám žije v hriechu nečistoty, je to falošný prorok. Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu dobré veci a zlý človek vynáša zo zlého pokladu zlé. Zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie (Mt 7,18). Ak niekto prichádza k vám a neprináša toto (Kristovo) učenie, neprijímajte ho do domu, ani ho nepozdravujte. Lebo kto ho pozdraví, má účasť na jeho zlých skutkoch.(2 Jn 1,7-11)

 

Niekto by chcel snáď veriť, že počúva (má rád) neutrálnu hudbu. No to je ako mať rád jedlo, z ktorého sa nenajem. Možno nejaké také jedlo existuje, napr. sucháre, ale nikoho to nebude baviť jesť. A tak by aj neutrálna hudba, ak by nejaká existovala, bola od počiatku odsúdená do zabudnutia. Hudba totiž potrebuje svoj "motor", ktorým je duch, ktorému slúži. Áno, bezduché reči, hudba, celé umenie od malieb až po filmy či divadlo, pokiaľ by bolo bez ducha, dávno by zaniklo. A samozrejme, že svet, ktorý sa hrdí svojim racionalizmom a pochopením iba pre veci viditeľné, len ťažko prizná, že celé umenie je ovocím ducha, to umenie, ktorému dáva skrze média toľký priestor. Ale pre tých, ktorí sú ochotní si to priznať, je tu nekompromisná správa: Duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. (1Jn 4,3) ... Len málokto si uvedomuje, že táto Božia pravda, táto jediná veta, je vyhlásením anatémy (zavrhnutia) celého mediálneho priestoru od hudby, cez sociálne siete, súčasnú literatúru až po televízor, lebo všetko toto vyznáva všetko možné, ale v žiadnom prípade o sebe nemôže tvrdiť, že vyznáva Krista. Táto veta vlastne hovorí, že na to, aby sme svedčili o tom, že nie sme Boží, stačí o Bohu verejne mlčať. Verejné mlčanie o Ježišovi je velkolepým dielom satana pre posledné časy. Podľa vzoru mediálneho sveta sa tlačí i do našich domácností mlčanie o veciach viery, dokonca i v naších rodinách, hoci sú to kresťanské rodiny, nikdy sa spolu nemodlia, nikdy nehovoria o konkrétnych činoch, ku ktorým ich inšpirovala ich viera v Ježíša, akoby i v kresťanských rodinách zavládol celkom zvláštny duch odporu k nábožnosti, duch antikrista.

Problém tunajšieho človeka často je ten, že nechce uveriť tomu, že keď tancuje s diablom, naučí sa tancovať on od diabla a nie diabol od neho. Preto si myslí, že môže počúvať i spievané urážky Boha a nič ho to nepoškvrní. A humanisti či ateisti sa radujú, že nepotrebujú žiadne duchovno, lebo našli svoj hudobný štýl, ktorý ich dostatočne napĺňa. Nevedia pritom, že ich duchovným pokrmom sa už dávno stala ich obľúbená hudba, ich duchovným vodcom sa už dávno stal ich hubobný idol a ich pánom sa stal duch, ktorého táto hudba v sebe skrýva.  A zatiaľ čo fyzický pokrm nepoškvrňuje človeka (Mt 15,11), ten duchovný áno: Neviete, že komu sa dávate za otrokov a poslúchate ho, ste otrokmi toho, koho poslúchate: či hriechu na smrť, alebo poslušnosti pre spravodlivosť? (Rim 6,16)

Koniec koncov o tom, že hudba má duchovnú podstatu bolo napísaných mnoho štúdií a kníh, a o tom, že (nielen) rocková hudba je satanov výtvor pre posledné časy, zaznelo už nesierne množstvo svedectiev. V skratke možno povedať, že hudba sa stala substituent viery neveriaceho človeka, láska k hudbe zapĺňa to miesto, ktoré mal človek venovať láske k Bohu, stala sa skutočnou duchovnou stravou, ktorá otupuje svedomie a vyháňa Ducha Svätého. Samozrejme, na niekoho treba ísť pomalšie, pre toho sú tu jemné melódie, existujú predsalen ľudia, ktorí v službe satanovi hľadajú akúsi miernosť a pravidlá. Zvyšky Ducha im ešte napovedajú, že na tej hudbe predsalen nebude niečo v poriadku. Iní sa zase oddajú niektorému z tvrdších štýlov, no proste široká cesta je ako taká diaľnica do pekla, široká cesta má mnoho jazdných pruhov podľa preferencií cestujúcich. Je len na každom jednotlivcovi, či sa zaradí do rýchleho pruhu (napr. heavy metal) alebo po nej pôjde opatrnejšie (napr. spomínané jemné melódie). Všetkých však jednotí odpor či dokonca strach z ticha. Áno, toho ticha, ktorého matkou je rovnako nenávidená o odmietaná samota. Biblia častokrát nepoužíva pojem samota, ale púšť a ja osobne som presvedčený, že jadrom každého duchovného života nás všetkých je obdobie, ktoré sme strávili na púšti tak ako Ježiš, či jeho predchodca Ján Krstiteľ. A nevyhnutným parametrom každej duchovnej púšte je opustenosť a samota. Tam konečne utícha hluk tohto sveta a začína byť počuť tichý hlas Boha, až tam vzniká skutočný priestor pre sebareflexiu a oživenie ohučaného svedomia. Je tu však niekto, komu veľmi záleží na tom, aby sme nikdy nevypínali televízor, rádio či internet. Je tu niekto, kto nás potrebuje mať chyteného v sociálnych či mediálnych sietiach.

A tak tu máme moderného človeka, ktorý neustále chodí okolo toho stromu s jablkom, rozmýšľa akoby si to jablko zobral a zároveň, aby zostal poslušný a aby to nevyzeralo zle. Vymyslel už mnoho výhovoriek: Jeden si to jabĺčko zobral z lásky k blížnemu alebo akejsi kolegiality, druhý zase si k nemu našiel cestu pod zámienkou poslušnosti  a tretí hovorí, že je predsa Božie dieťa a že mu to jablko nemôže uškodiť, mnohí si povedali, že keď to robí toľko ľudí, nemôže to byť až také zlé. Niekto sa možno presvedčil, že jeho sa tieto veci netýkaju, keďže nie je veriaci.

Pár ľudí ale predsalen miluje Krista a povie si: "Všetko smiem." Ale nie všetko osoží. "Všetko smiem." Ale ja sa ničím nedám zotročiť. (1 Kor 6,12)

Predstavme si ale nachvíľu absurdnú situáciu, že na svete bude existovať kapela, ktorá si vás pre nejaký dôvod vytipuje a nahrá cdčko, kde budú nie jedna, ale všetky pesničky urážať vášho otca či mamu. Predstavte si ďalej i tú absurditu, že tá kapela príde do vášho mesta koncertovať. Všetci tlieskajú, lebo ich cdčko je plné hitov, všetci obdivujú ich celosvetový úspech, všetci sa cítia byť poctení, že táto kapela si vyvolila ich krajinu. Vy ste však zhorzený a snažíte sa každému vysvetliť, že ich hudba je plná lži a nenávisti, no proste prežívate hroznú bolesť z toho, že nikto nemá to svedomie, aby sa postavil a ukázal, že váš otec je čestný a vaša mama veľmi dobrá žena.

Dňa 27. júna príde skupina Iron Maiden na Slovensko. Svojimi piesňami vzdáva úctu tomu, kto najviac nenávidí Boha i ľudí. Preto ja, Michal Meluch, z viery, ktorá mi bola daná, hovorím za všekých, ktorí miluju Krista: Iron Maiden, nie ste tu vítaní! Odídte i so svojou nenávisťou voči Bohu, so svojím pohŕdaním voči všetkému svätému. A pretože svet je tolerantný k hriechu, obraciam sa k tým, ktorí nie sú zo sveta, aby podpisom petície s názvom: Iron Maiden, nie ste tu vítaní! spolu vydali jasný signál proti verejnej propagácii satanizmu a nenávisti voči Bohu.

Za spoločenstvo Svätého Jozefa,

Michal Meluch.

Príklady úcty k satanovi v tvorbe skupiny Iron Maiden (bude doplnené):

Iron Maiden

Britská heavymetalová skupina Iron Maiden vzbudila pozornost v roce 1982 svým elpíčkem
"The Numbe
r of the Beast" ("Číslo šelmy").
Presentace tit
ulní skladby této desky patří k
vrcholům její
ch koncertů. Dav posluchačů reaguje
s fanatick
ým nadšením, když Bruce Dickinson
opěvuje číslo Antikrista: "666 the Number of the
Beast, 666 the one for you and me" ("666 je číslo
šelmy, 666 je číslo pro tebe i pro mne").Jeden ze
členů skupiny v interview uvedl: "Iron Maiden
naprosto není skupinou uctívačů ďábla, i když
určité zkušenosti získané při natáčení našeho
nového alba "The Number of the Beast" nás
naučily moc okultna respektovat. Během natáčení
této desky se přihodila spousta podivných věcí. (zdroj: Chcem len tvoju dušu, Ulrich Baumer)

 

Na záver boja proti aktivitám satana prostredníctvom skupiny Iron Maiden...

 

... sme organizátorom festivalu Topfest poslali sprievodný list k odovzdaniu petície.

Čítajte  TU.

PS: Podpísal si petíciu? Postavil si sa za Božiu vec! Boh Ti to nikdy nezabudne...

Newsletter

Prihláste sa k odberu noviniek z činnosti Spoločenstva svätého Jozefa: