Christian BERDAHL Dilema pobavení a zábavy

12.12.2015 19:46

Kresťanský rock je oxymoron. Nerozumiete? Tak potom si určite pozrite pre mňa zatiaľ najvýstižnejšiu prednášku na tému hudby:

Christian BERDAHL Dilema pobavení a zábavy Moderní hudba

https://youtu.be/YwQiUNEPb_M

 

poznamka: Vystupujúci prednášajúci menom Christian Berndahl je viery adventistickej. Tým, že odporúčame jeho prednášku o hudbe sa nijakým spôsobom neprikáňame k viere adventistov, ktorá je bludná a obsahuje mnohé herezy, z ktorých ja ako najzávažnejšiu považujem zrieknutie sa úcty k Panne Márii. Téma adventistických heréz je však dosť široká na to, aby sme to tu teraz rozoberali. Napriek mnohým závažným vieroučných omylom vo viere adventistov je tu však táto prednáška Christiana Berdahla, a ona sama je bez vieroučneho omylu. Keby som niečo prehliadol, a ukáže sa, že sa v prednáške prednáša hereza, lebo i to sa stáva, tak mi prosím napíšte. Uvedenú prednášku považujeme za veľký prielom v oblasti hudby, lebo je v tejto oblasti veľa tmárstva a málo Božieho svetla. Za celé naše Spoločenstvo prajem všetkým, aby sme mali aspoň také rozlišovanie v oblasti hudby, ako pán Christian Berndahl. K tomu nech nám pomáha Panna Mária, naša mnohobolestná patrónka.

 

Späť