Argument 6: Ak je rock od diabla, ako to, že existuje KRESŤANSKÝ ROCK?

Kresťanský rock je oxymoron – protimluv. Je to ako povedať suchá voda, studený oheň či pravdivá lož. Je to pojem, ktorý je logickým protirečením. Tým, že niečo nazvem kresťanské ešte sa to samo o sebe kresťanským nestáva. Tým, že niekde dám slová oslavujúce Ježiša, nestáva sa to automaticky Božie. Keby to tak bolo, mohla by existovať napríklad kresťanská pornografia, ak sa budú počas nej recitovať Žalmy, alebo kresťanský alkohol, ak budem na fľaške s vodkou lepiť citáty z evanjelia. Ale takéto veci sú non sens, lebo biblické slová sami o sebe podstatu tej veci nemenia. A keďže podstata rocku je v rytme, nestačí z nej odstrániť svoje EGO, nestačí zmeniť len ideológiu na kresťanskú, pretože aj keď ju zmením, rockový RYTMUS zostáva, a ten je sám o sebe zlý. Čiže áno, aj kresťanský rock je od diabla. Tí, ktorí mu slúžia sú bohužiaľ jeho služobníci častokrát v Božom dome.

Aká hudba je teda vlastne dobrá pre kresťana?

 

Dobrá kresťanská hudba má nasledovné vlastnosti:

Zmysluplná - nie povrchná

Neskazená - nie svetská

Duchovná - nie telesná

Inšpiratívna - nie degradujúca

Jasná - nie pomätená/maskovaná

 

Pre vysvetlenie a ukážky, klikni TU.